× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Un uomo affamato non può ...

Proverbi Jamaicani - Un uomo affamato non può lav...


Un uomo affamato non può lavorare.

Proverbi Jamaicani