× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Un uomo vero non inganna mai ...

Proverbi italiani - Un uomo vero non inganna mai l...


Un uomo vero non inganna mai la sua ragione.

Proverbi italiani