× Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Calabresi Proverbi Veneti Proverbi Italiani Proverbi Siciliani Proverbi Latini Proverbi Romani Proverbi Romaneschi Proverbi Giapponesi Proverbi Beneti Proverbi sulla Vita Proverbi Indiani Proverbi Divertenti Proverbi Saggi

Uomo di Spagna ti fa sempre ...

Proverbi italiani - Uomo di Spagna ti fa sempre qu...


Uomo di Spagna ti fa sempre qualche magagna.

Proverbi italiani